وقتي حواست نيست زيباتريني؛           وقتي حواست هست فقط زيبايي؛   حالا حواست هست؟!!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />    
/ 27 نظر / 8 بازدید
دی 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
بهمن 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
6 پست
عشق
1 پست
خواب
1 پست
خیانت
1 پست
رقیب
1 پست
لبخند
1 پست
لذت_بردن
1 پست